เข้า :8443 ไม่ได้อ่ะ

เข้าไป port 8443 ไม่ได้เลยอ่ะ ไม่ได้ติด firewall เพราะว่าเคยใช้ได้ น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับ licence ไม่รู้ว่าต้องทำยังไง
ถ้า restart หายป่าว แล้วก็คำสั่งในการ restart ใช้ยังไงอ่ะ

/sbin/service psa restart

ก่อน restart ลองสั่ง
netstat -nlp |grep httpsd

ดูก่อนก็ดีครับว่ามีอะไรขึ้นมาบ้าง

ขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้เข้าได้แล้ว

เราสามารถเขียนคำสั่งนี้ไว้เป็น .php ได้ไหมครับ แล้ว upload ไฟล์ไว้บน server เวลาที่ port 8443 ไม่ทำงาน จะได้เรียก ไฟล์ .php ที่เขียนไว้ จะได้ไม่ต้อง shell เข้าไปสั่งใน server