การวิจัยตลาด ธุรกิจเว็บโฮสติ้ง

สวัสดีครับ ผมเป็นนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขณะนี้ผมกำลังทำ วิทยานิพนธ์ เรื่องของการตลาด เกี่ยวกับธุรกิจ เว็บโฮสติ้งครับ จึงอยากเชิญชวนทุกท่านที่เคยใช้บริการ เว็บโฮสติ้งร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อนำไปใช้เป็นผลการวิจัยครับ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ในการนำเสนอและเลือกใช้บริการ เว็บโฮสติ้ง ต่อไปในอนาคตครับ

สามารถเข้าไปร่วมตอบแบบสอบถามได้ตาม link นี้ได้เลยครับ