รู้ทันโลกไซเบอร์..เพื่ออนาคตของชาติ

ถึงเวลาแล้วรึยังที่โลกจริงจะหันมาให้ความสนใจโลกเสมือน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ทุกวันนี้มีเพื่อนเป็นจอตู้โลกไซเบอร์ ที่นับว่าการแยกแยะของระหว่างสองโลกนี้ดูจะแทบไม่มีช่องว่าง และเมื่อวัยวุฒิยังน้อย วิจารญาณในการตัดสินใจยังด้อย ทำให้หลายครั้งหลายครา ได้ลงมือกระทำโดยคิดไปเองว่านี่คือโลกเสมือน ทั้งที่อยู่ในโลกความเป็นจริง !!!