Tht พักผ่อนนอนหลับ

เมื่อรุ่งสางวันนี้ เจ้าระบบ autoupdate ของ cPanel เกิดป่วน ไม่ทราบไปโหลดไฟล์ขนาด 20G มาจากไหน partition นึงเลยเต็ม ยังผลให้ apache ทำงานลักปิดลักเปิด ถือว่าขอพักผ่อนชั่วครู่นะครับ แจ้งเพื่อทราบ :slight_smile:

ไม่รุ่งสางมั้งครับ ประมาณตี 3 ผมก็เข้าไม่ได้แล้ว ยาวมาถึงตี 6 ก็เข้าไม่ได้ :frowning:

คนกลางคืนอย่างผมเลยไม่รู้จะอ่านอะไร

เห็นออกอาการอืดๆตั้งแต่ช่วงประมาณตีหนึ่งกว่าๆแล้วล่ะครับ

เห็นออกอาการอืดๆตั้งแต่ช่วงประมาณตีหนึ่งกว่าๆแล้วล่ะครับ

เมื่อคืนแวะมาช่วง ตี1 - ตี4 กว่า…ก็ยังเข้าไม่ได้ก็เลยคิดว่าสงสัยไปเทียวกัน…อิอิ :lol:

เช่นกันค่ะ เข้าไม่ได้เลย คิดว่าโดนโครงการ cyberclean block เว็บไปซะแล้ว อิๆ :smiley:

เช่นกันค่ะ เข้าไม่ได้เลย คิดว่าโดนโครงการ cyberclean block เว็บไปซะแล้ว อิๆ :smiley:

วูปแรกก็คิดว่างั้นครับ สงสัยคุยกันเรื่องนั้นมากไปหน่อย :dgrin: