THT น่้าจะมี Bookmark/Favorites กระทู้นะครับ

THT น่้าจะมี Bookmark/Favorites กระทู้นะครับ

เช่นเจอกระทู้ที่ชอบแล้วกด keep เก็บไว้ใน list ของตนเอง

พอดีวันนี้นึกอยากเก็บกระทู้เลยไล่หาไม่เจอ ไม่แน่ใจว่ามีไหมครับ

ปุ่ม Watch Topic ครับ

อ่อ นึกว่า ตั้งค่า setting เกี่ยวกับ Subscription/Notification หน่ะครับ

พอดีไม่ชินครับ เคยแต่กด แล้ว add list เลย -*-

มาใหม่ครับ ขอบคุณครับ