จองโฆษณา THT รอบ 16/07/2016

สำหรับผู้สนใจประกาศโฆษณาใน THT

สำหรับผู้ต้องการโฆษณาแบบโดดเด่นและโดนๆ

สำหรับของเดือนนี้

  1. ห้อง Services Offer ว่าง 2 slot
  2. ห้อง Products Offer ว่าง 4 slot
  3. ห้อง Wanted ว่าง 5 slot (ห้องนี้ สามารถลงโฆษณาได้ทั้งสินค้าและบริการ)

ผู้สนใจลงโฆษณาในรอบนี้ สามารถลงชื่อจองได้ในกระทู้นี้ พร้อมระบุห้องและจำนวนที่ต้องการ และกรุณาชำระเงินภายในวันที่ 13 ของเดือนครับ

กรณีเต็ม จะรันคิวตามคิวจองที่ชำระเงินภายในกำหนดครับ ส่วนที่เกินจะโอนไปเดือนถัดไป

ตัวอย่างการจอง

แบบโฆษณาที่ต้องการ: ปักหมุดห้อง [1|2|3]
จำนวน slot: [X]
จำนวนเดือน: [X]

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนครับ
Pizzaman - THT

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.