เรียนผู้ใช้บริการ THAIPLUSHOST Server เครื่องที่ 2

เรียนลูกค้า THAIPLUSHOST
ทีมงาน THAIPLUSHOST ขอประกาศ DOWN TIME ในเวลาดังต่อไปนี้

Server 2 วันที่ 16 มีนาคม 2550