ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวเปิด ตัวโครงการ Thailand ICT Awards 2010

7 พฤษภาคม

กำหนดการแถลงข่าว เปิดตัวโครงการ Thailand ICT Awards 2010

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ณ ห้องเชียงแสน 3 – 4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทรัล ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

13.30 – 14.00 น.