โดนฟลัด พอต tcp

แก้ไงดีครับ โดนฟลัดพอต tcp 22

  1. เปลี่ยน port
  2. block port 22
  3. ติดตั้งพวก fail2ban