ใครไม่มีรถรีบๆซื้อรถ taxi ขึ้นราคาแล้วนะจ๊ะ

[TABLE=“class: main, width: 100%”]
[TR]
[TD=“class: comment, align: left”]ตรีมกระเป๋าตังค์ให้พร้อม…อีก2เดือนแท็กซี่ขึ้นราคา

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยผลการประชุม คณะทำงานพิจารณาอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ ซึ่งได้เชิญตัวแทนผู้ประกอบการ คนขับรถ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นักวิชาการ และอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุปผลกระทบในการปรับค่าเชื้อเพลิง หรือก๊าซเอ็นจีวี ต่อรายได้ของคนขับรถแท็กซี่

โดยทุกฝ่ายยอมรับว่าการปรับขึ้นราคาก๊าซเอ็นจีวีตามนโยบายรัฐบาล จะส่งผลให้รายได้ของคนขับแท็กซี่ลดลง ดังนั้นทางกรมการขนส่งทางบกจะเร่งสรุปตารางอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ใหม่เสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาภายใน 2 สัปดาห์ หรือประมาณต้นเดือนพฤษภาคม คาดว่าจะประกาศใช้อัตราใหม่ได้ในเดือนมิถุนายน 2555

จากการหารือพบว่าค่าก๊าซเอ็นจีวีที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้รายได้ของคนขับรถแท็กซี่เหลือไม่ถึง 300 บาทต่อวัน ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ดังนั้นหลักในการปรับค่าโดยสารจะคำนึงถึงหลายส่วน เช่น รายได้ของคนขับรถแท็กซี่ที่ควรจะอยู่ที่ 400-450 บาทต่อวัน ผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งแนวทางดำเนินการเบื้องต้นจะปรับอัตราตามระยะทาง โดยคงอัตราเริ่มต้นที่ 35 บาทเท่าเดิม

นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ กล่าวว่า ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มีราคาก๊าซเอ็นจีวีเพียงอย่างเดียว แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่รัฐบาลปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาท โดยต้นทุนของแท็กซี่ต่อกะประกอบด้วย ค่าเช่ารถ 600 บาท ค่าเชื้อเพลิง 350 บาท ค่าใช้จ่ายประจำวันเพิ่มอีก 100 บาท จึงได้เสนอขอปรับค่าโดยสารขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12 ซึ่งผู้ใช้บริการระยะสั้นจะไม่มีผลกระทบมากนัก ส่วนผู้ใช้บริการระยะกลาง เช่น เดินทาง 14 กิโลเมตรจะเสียค่าโดยสารจาก 100 บาท เป็น 110 บาท-112 บาท เป็นต้น

ทั้งนี้ ในส่วนของการบริการและการปฏิเสธรับผู้โดยสารนั้น ยอมรับว่าในส่วนสหกรณ์ไม่มีกลไกในการควบคุมคนขับ เพราะสมาชิกสหกรณ์เป็นเจ้าของอู่ ดังนั้น ภาครัฐควรออกมาตรการและบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เสนอให้กระทรวงคมนาคมวิจัยจำนวนรถแท็กซี่ที่เหมาะสมกับความต้องการใช้บริการ นอกจากนี้ รัฐจะต้องเป็นหน่วยงานกลางจัดเสวนาพัฒนาแท็กซี่ไทยอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 ด้วย
ผู้สื่อข่าว :นภา ศรประสิทธิ์

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยผลการประชุม คณะทำงานพิจารณาอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ ซึ่งได้เชิญตัวแทนผู้ประกอบการ คนขับรถ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นักวิชาการ และอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุปผลกระทบในการปรับค่าเชื้อเพลิง หรือก๊าซเอ็นจีวี ต่อรายได้ของคนขับรถแท็กซี่

โดยทุกฝ่ายยอมรับว่าการปรับขึ้นราคาก๊าซเอ็นจีวีตามนโยบายรัฐบาล จะส่งผลให้รายได้ของคนขับแท็กซี่ลดลง ดังนั้นทางกรมการขนส่งทางบกจะเร่งสรุปตารางอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ใหม่เสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาภายใน 2 สัปดาห์ หรือประมาณต้นเดือนพฤษภาคม คาดว่าจะประกาศใช้อัตราใหม่ได้ในเดือนมิถุนายน 2555

จากการหารือพบว่าค่าก๊าซเอ็นจีวีที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้รายได้ของคนขับรถแท็กซี่เหลือไม่ถึง 300 บาทต่อวัน ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ดังนั้นหลักในการปรับค่าโดยสารจะคำนึงถึงหลายส่วน เช่น รายได้ของคนขับรถแท็กซี่ที่ควรจะอยู่ที่ 400-450 บาทต่อวัน ผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งแนวทางดำเนินการเบื้องต้นจะปรับอัตราตามระยะทาง โดยคงอัตราเริ่มต้นที่ 35 บาทเท่าเดิม

นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ กล่าวว่า ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มีราคาก๊าซเอ็นจีวีเพียงอย่างเดียว แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่รัฐบาลปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาท โดยต้นทุนของแท็กซี่ต่อกะประกอบด้วย ค่าเช่ารถ 600 บาท ค่าเชื้อเพลิง 350 บาท ค่าใช้จ่ายประจำวันเพิ่มอีก 100 บาท จึงได้เสนอขอปรับค่าโดยสารขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12 ซึ่งผู้ใช้บริการระยะสั้นจะไม่มีผลกระทบมากนัก ส่วนผู้ใช้บริการระยะกลาง เช่น เดินทาง 14 กิโลเมตรจะเสียค่าโดยสารจาก 100 บาท เป็น 110 บาท-112 บาท เป็นต้น

ทั้งนี้ ในส่วนของการบริการและการปฏิเสธรับผู้โดยสารนั้น ยอมรับว่าในส่วนสหกรณ์ไม่มีกลไกในการควบคุมคนขับ เพราะสมาชิกสหกรณ์เป็นเจ้าของอู่ ดังนั้น ภาครัฐควรออกมาตรการและบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เสนอให้กระทรวงคมนาคมวิจัยจำนวนรถแท็กซี่ที่เหมาะสมกับความต้องการใช้บริการ นอกจากนี้ รัฐจะต้องเป็นหน่วยงานกลางจัดเสวนาพัฒนาแท็กซี่ไทยอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 ด้วย
ผู้สื่อข่าว :นภา ศรประสิทธิ์

http://www.springnewstv.tv/news/economy/13610.html

[TABLE=“class: main, width: 100%”]
[TR]
[TD=“class: comment”]โบกก็ช่วยจอดด้วย

จอดแล้วก็ช่วยรับด้วย

รับแล้วก็ช่วยเลิกขับรถกวนตีน ส่งกลางทาง คุยการเมือง ฯลฯ

สตาร์ทห้าสิบ กูก็จ่ายได้ [TABLE=“class: main, width: 100%”]
[TR]
[TD=“class: comment”]:026:[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Taxi ทำไมชอบคุยการเมือง :punch:

นั่งรถเมล์ครับไม่เดือดร้อน. เลือกแต่รถเมล์ฟรี ไม่เสียตังค์

:64caf316:

ซื้อรถน้ำมันก็แพงครับ

คิดแบบนี้ถึงได้เป็นเสี่ย :slight_smile:

ปรกติก็นั่ง 50 บาทอยู่แล้ว

แบบนี้แพงไปใหญ่นั่งรถเมล์เอา

รอติดรถป๊อบไป cyber world

แล้วต่อจาก cbw ละครับเสี่ยแบงค์ :07baa27a:

นั่นสิ :015:

ก็ว่าจะโทรชวนคุณวัฒน์ออกมาหากินข้าวแกงหน้าปากซอย :th_113_:

ยอมเค้าหน่อยพวกเค้าเยอะ มีเกลื่อนทั่วกรุงเทพ

แต่ถ้าโบกแล้วไม่ไปจะแจ้ง 1584 โดนปรับเป็นพันนะ

เมลล์ก็ขึ้น!!! ม่ายยย:189bbdde:

ไปเอาจากไหนครับปรับเป็นพัน ปรับ500 เจ้าของอู่โดนครับคนขับไม่ได้โดนยกเว้นเจ้าของอู่เอามาปรับคนขับ

รถเมครับฃ่วยได้ทนร้อนหน่อย ^^a