รับซื้อกิจการ / Take Over / Investment

สวัสดีครับ

รับซื้อกิจการ ซื้อหุ้นบางส่วน หรือว่าเข้าไป Investment ในกิจการ Hosting / Cloud / VPS / Co-Location ครับ
จะเล็กหรือใหญ่ มีไอเดียเห็นช่องว่างตลาดยังไง อยากลองทำ อยากให้ส่งเสริม เข้ามาคุยและเป็นส่วนหนึ่งของกันได้

หรือถ้าหากถึงจุดอิ่มตัว ไม่อยากทำแล้ว หรืออยากดูแลแค่บางส่วนเอาไว้ บางส่วนอยากเอาออก
หรือถ้าอยากลดค่าใช้จ่าย แต่ไม่มี พลัง(กำลัง) มา adjustment สิ่งต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายโคโล อยากลด อยากปรับ แต่ยากจังเลยติดสัญญาไปหมด

มาคุยกันครับ

Email : satanun@bangmod.co.th
Line : 091-739-7021 / nonglhay

ขอบคุณครับ

1 Like

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.