รับสมัคร System Admin (Tech Support)

บริษัท คลิกซี เน็ทเวิร์ค จำกัด เป็นผู้ให้บริการ web hosting ชั้นนำในประเทศไทยโดยให้บริการครบวงจรตั้งแต่การจดโดเมนเนม บริการ Shared Hosting VPS Cloud และ Dedicated Server ขณะนี้บริษัทกำลังสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อมาร่วมทีมกับเรา ในตำแหน่ง System Administrator ดังมีรายละเอียดดังนี้

Job Descriptions:

  1. ให้บริการตอบคำถามและ support ลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆเช่น โทรศัพท์ อีเมล ออนไลน์แชท LINE ด้วยความเต็มใจเป็นมิตรและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
  2. ทำหน้าที่ในการดูแลระบบ Windows Server และ Linux Server
  3. ทำหน้าที่ในการจัดการ service ต่างๆบน Server เช่น Apache IIS DNS Email MySQL MSSQL
  4. ดูแล และปรับแต่งให้ Performance ของ Server เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความรวดเร็ว
  5. ดูแลเรื่องความปลอดภัยของระบบจัดการ Config Firewall ทำให้มั่นใจว่าระบบมีความปลอดภัยอยู่เสมอ
  6. ดูแลให้ระบบมีความเสถียร มีแผนรองรับในสถานการณ์ฉุกเฉิน

Job Requirements:
● มีทักษะความสามารถในการสื่อสารเจรจา
● จบปริญญาตรีหรือโท ในสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์
● มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในด้านการดูแลระบบ Server การจัดการ service ต่างๆเช่น Email database และ Firewall
● สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีในการพูดและเขียน
● หากเคยทำงานในสายงาน web hosting มาก่อนจะเป็นประโยชน์อย่างมาก

บริษัท คลิกซี เน็ทเวิร์ค จำกัด นำเสนอบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตร เป็นธรรม สดชื่นเป็นกันเอง และแพ็คเกจค่าตอบแทนที่น่าพึงพอใจ ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครได้ที่ Email jobs@clicksee.net

บริษัท คลิกซี เน็ทเวิร์ค จำกัด
ชั้น 9 อาคารจีพีเอฟวิทยุทาวเวอร์ ตึกเอ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.