ขาย Switch HP 1920s-24G PoE+ 2SFP

ของใหม่ครับ มีสาย AC + หู Rack + คู่มือ พร้อมครับ
ตัวละ 5,000 / เหลือ 3 ตัวครับ
สอบถามเพิ่มเติม ได้ครับ (ลงรูปไม่ได้)

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.