ควรคิดค่าบริการคอนฟิกและ support KVM ที่เป็น linux virtual กันกี่บาท หรือมีแนวการคิดค่าบริการอย่างไรครับ

ควรคิดราคา การคอนฟิกและ support kvm ที่เป็น linux virtual กันกี่บาท หรือมีแนวการคิดค่าบริการอย่างไรครับ

ก็อยู่ที่ว่าให้ทำอะไร config อะไร

ผมคิดราคาตาม man day / ตามความยากง่ายของงาน / ตามรายลูกค้าครับ
ไม่ได้มีกฏตายตัว

เอาที่เราคิดว่า ok ก็ตกลงราคากันก่อนทำครับ :th_113_:

ขอบคุณความคิดเห็นจากทุกท่านครับ