ขาย SuperMicro E5-2667V2 x 2 RAM64 SSD1TB (ปรับราคา)

:heavy_dollar_sign: ขาย Dedicated-Server พร้อมใช้งานสเปคตามด้านล่าง

CPU Intel E5-2667V2 x 2
PWS 605P-1H
Memory : 64 GB (16x4 Quad channel)
SSD 1 TB Samsung
Hard Drives : 4xTray
Rails : With Rails

:fire: ขาย 30,000 บาท / ประกัน 1 เดือน :fire:

นัดรับได้ กทม สนใจติดต่อ 08149957เก้าเก้า บอล หรือ line : shuffle.osk ครับ ขอบคุณครับราคาคุยได้นะครับ ขอบคุณครับ

ราคาคุยได้นะครับ ขอบคุณครับ

ราคาคุยได้นะครับ ขอบคุณครับ

ราคาคุยได้นะครับ ขอบคุณครับ

ปรับราคาใหม่ ขอบคุณครับ

ปรับราคาใหม่ เหมาะสำหรับ Server game และอื่นๆ ปรึกษาได้ครับ ขอบคุณครับ

ปรับราคาใหม่ เหมาะสำหรับ Server game และอื่นๆ ปรึกษาได้ครับ ขอบคุณครับ

ปรับราคาใหม่ เหมาะสำหรับ Server game และอื่นๆ ปรึกษาได้ครับ ขอบคุณครับ

ปรับราคาใหม่ เหมาะสำหรับ Server game และอื่นๆ ปรึกษาได้ครับ ขอบคุณครับ

ปรับราคาใหม่ ขอบคุณครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.