Sukoy Colo นำเสนอสินค้าดี ๆ หลายอย่าง เหมาะกับการทำ Server อย่างยิง ราคาเบา ๆ

<<- Sukoy - Colo มาเองครับ นำเสนอทางออกสำหรับผู้มี HDD จำนวนมาก มีหลายแบบ->>

[color=red][size=10pt]

ข่าวด่วนสินค้าเข้ามาแล้วหร้อมจำหน่ายครับ

รายการที่ 1. Box HDD Storage หรือ Multi Bay HDD Module

UP ! !