สอบถามคำว่า Standard data pipe หน่อยครับ มีภาพประกอป

ตรงช่อง Standard data pipe

ไม่แน่ใจนะครับ แต่จากที่อ่าน ๆ ก็ทำนองว่า

ผมบอกว่า ผมทำตัวเป็นการประปา
ผมให้คุณจ่ายเหมาค่าน้ำต่อเดือน xxx

Dedicated server hardware2.4GHz 4MB Cache Intel® Core 2 Duo processor
2 GB RAM
250 GB primary hard disk drive
250 GB secondary hard disk drive
Total 500 GB hard disk space
Bandwidth & network
FREE

คงหมายถึง link speed น่ะครับ
จากที่ดู คือให้มาสาย 10mbps