SSL เป็นแบบนี้แก้อย่างไรได้ครับ

เข้าเว็บผ่าน chrome ก็โชว์กุญแจเขียวนะครับ

แต่พอเอาไปตรวจกับเว็บ sslshopper.com ทำไมมันโชว์แบบนี้ละครับ

ตรงค่าใน vestacp ของผมก็ใส่ครบแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นช่อง SSL Certificate , SSL Key , SSL Certificate Authority / intermediate ก็ใส่หมดแล้วนะครับ

ไม่ทราบว่าจะแก้อย่างไรดีครับ

ขอบคุณครับ

ลองเช็คที่ https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html

1 Like

CA certificate (*-ca.crt) ไฟล์น่าจะผิดป่าวคับ ต้องลองเช็คอีกที