แบบสอบถามความสนใจเข้าร่วม งาน SSL workshop

https://goo.gl/forms/rgZBv2kjs9h0Tai13

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามร่วมงานสัมมนาฟรี SSL workshop in Bangkok by Symantec & WebNIC

WebNIC และ Symantec ได้เห็นเล็งเห็นความสำคัญของการจัดสัมมนาให้ WebNIC partnerและ บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นให้เล็งเห็นความสำคัญให้ความรู้ของ SSL. นอกจากนี้ทาง marketing team ของ Symantec จะมาเป็นวิทยากร การทำการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจของท่านด้วย SSL รวมถึงอัปเดตกระแส SSL RapidSSL , Symantec, GeoTrust & Thawte SSL etc. และข่าวสารด้าน IT

ผู้สนใจ กรอบแบบสอบถามได้เลยนะคะ เดี่ยวเป้ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการจองที่นั่งค่ะ
*ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

Email : angkana.tarasee@webnic.cc

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.