ทำ SSL บน apache ใน window

อยากทราบว่า จะทำ SSL แต่จะไม่ใช้ port 443 ทำได้ไหมครับ

ทำได้ครับ ระบุ port ใน config ของ webserver ได้เลยครับ