SquirrelMail + GoogleApp มันสามารถทำงานร่วมกันได้หรือป่าวครับ

สวัสดีครับ

รบกวนหน่อยครับคืออยากทราบว่าการที่เราลงทะเบียนใช้ GoogleApp แล้วเราสามารถเซต SquirrelMail จากเครื่อง Server ของเราเองไปดูดอีเมล์จาก Google ได้หรือป่าวครับ ถ้าไม่ได้จะมีทางอื่นไหมครับที่จะใช้webmailของเราเองอ่านเมล์จาก google โดยไม่ผ่าน outlook และ webmail ของ google น่ะครับ

ขอบคุณมากครับ

เอ่ไม่ทราบนะครับ
ที่ๆ เคยทำมาส่วนใหญ่จะ Request ว่า ให้ใช้เมล์ภายใต้โดเมนเรา ไปใช้เมล์ของ gmail hotmail หนะครับ

แต่จริงๆ แล้วทำได้นะครับ
กำหนดค่า config ตรง smtp หรือ pop3 เป็นของ hotmail or google ครับ ใช่ได้แน่นอน!!!

$mail->IsSMTP();
$mail->Host = ‘ssl://smtp.gmail.com’;
$mail->Port = 465;
$mail->SMTPAuth = true;
$mail->Username = ‘foo@gmail.com’;
$mail->Password = ‘******’;

ลองดูครับอันนี้แกะมาจากตัวอย่าง class phpmailer ฉบับ Gmail

ใช้ imap ครับ
http://mail.google.com/support/bin/answer.py?hl=en&answer=75725

แล้วที่ squirremail ที่ config ก็แก้จาก localhost ใช้ของ gmail

ขอบคุณมากครับ แต่ว่าแก้ใน /config/config.php ใช่หรือป่าวครับ

ใช่ครับ แก้ใน config.php