ใครเคยเจอ แบบนี้ใน squid มั้งไหมครับ

ใช้ squid ทำ proxy server ให้ web server พอเวลาเปิด squid มา ประมาณ 5 นาทีแรกไวมาก พอหลัง 5 นาที เว็บเริ่ม ช้า ดันตาเห็นเลยครับ - -’’

ลองดูเรื่อง ram + io disk

[root@www squid]# tail -f cache.log
2008/11/22 14:13:16| Beginning Validation Procedure
2008/11/22 14:13:17|

ช่วย post ให้ถูกหมวดด้วยนะครับ (ย้าย)

ปรับ mem_cache ไว้เท่าไหร่ครับผม

ปรับไว้ 1024 ครับ มี ram 2 G ในเครื่อง

ขอรายละเอียดเพิ่มด้วยครับ OS/Distro ไหน

Fedora Core 8 ครับผม

เปิดแฟ้ม /etc/init.d/squid

บรรทัดที่สอง เคาะลงมาแล้วเพิ่ม

ulimit -HSn 16384

แล้วเปิดแฟ้ม /etc/squid/squid.conf
ล่างสุดของแฟ้ม เพิ่ม
max_filedesc 16384

จบครับ

ขอบคุณมา คาบบ