Squid สามารถ block ไม่ให้ส่ง POST ข้อความได้หรือเปล่าครับ ท่านผู้รู้ ช่วยหน่อย

squid สามารถ block ไม่ให้ส่ง POST พวกข้อความบนเว็บได้หรือเปล่าครับ ท่านผู้รู้ ช่วยหน่อย

ท่านใดพอทราบก็แนะนำผม หน่อยน่ะครับ

หมวดนี้ไว้สำหรับเรื่องที่มาอธิบายให้ท่านอื่นๆ ทราบ ไม่ได้ไว้ถามนะครับ
ช่วยอ่านกติกาที่ลายเซ็นด้วยครับ

(ย้าย)