มีใครเคยเห็นสาย splitter EPS-12V 8-pin ขายร้านไหนบ้างครับ

เป็นสายแยกแจ๊ค EPS-12V, 8 pin ออกเป็น 2 ชุดครับ
ไม่ทราบว่าพอหาได้ที่ไหนร้านไหนบ้างครับ