หา spec mainboard ที่รองรับ CentOS 5.7 ครับ

#1

พอดีจะประกอบ PC ขึ้นมาใช้งาน ติดตั้ง CentOS 5.7 ขึ้นไปครับแต่ไม่มีข้อมูลว่าจะใช้บอร์ดรุ่นไหนขึ้นไป ท่านใดมีข้อมูลบ้างครับว่า บอร์ดตัวไหน support บ้างครับ

0 Likes

#2

จริงๆ ก็ใช้งานได้หมดนะครับ ถ้าจะมีประเด็นคงเป็นพวก onboard raid ถ้าไม่ได้ใช้ onboard raid คงสบายครับ

0 Likes

closed #3

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

0 Likes