วิวัฒนาการของ spammer ไทย


Received: from hp (unverified [58.8.107.148])

เอา url ออกด้วยเถอะครับ ไม่ต้องไปช่วยเขาโฆษณาหรอก

เค้าเรียกว่าคนฉลาดบนความทุกข์คนอื่น

ได้รับมาเหมือนกันค่ะ รอไว้เค้าญาติหายป่วยมะเร็ง แล้วเอามาโฆษณาแบบนี้บ้างจะสรรเสริญให้