ประโยชน์ของ Spam Mail

ประโยชน์ของพวก Spam Mail

  1. ช่วยให้ผู้รับบางคน ที่ไม่รังเกลียด Spam ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือ เรื่องราวต่างๆ โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก (Subscribe)
  2. ช่วยให้ผู้ผลิต Software และ Hardwared (Email Filtering Appliance) ขายสินค้าได้มากขึ้น
  3. ช่วยให้เว็บไซต์ (กระหายเงิน) บางแห่ง ตั้งตัวเป็นผุ้ดูแลและควบคุมการส่ง Spam ถ้า IP ไหนซวย โดย Blacklist ถ้าต้องการให้ปลดล๊อก ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแพง ถ้าไม่จ่ายก็จงติด Blacklist อยู่อย่างนั้นไปจนชั่วกาลนาน
  4. ช่วยให้นักวิชาการ บางกลุ่มได้ แสดงออกถึงความเป็น ผู้รู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ช่วยให้เจ้าของ host ไม่ว่างงานเกินไป

ปล รังเกียจครับ

ช่วย… ก่อให้เกิดความรำคาญ อย่างยิ่ง
ช่วย… ให้รู้ว่าเมล์เรา ยังมีคนรู้จัก และมีคนส่งเมล์มาหา
ช่วย… ให้เราใช้เวลาว่าง นั่งลบเมล์ อย่างสนุก

เบื่อมาก

ช่วยบริหารเวลาครับ

ทำให้นิ้วมีกล้าม

ทำให้เหงื่อตก(ปวดหัว)

ช่วยให้มีข้ออ้างกับลูกค้าว่า ลบ spam mail อยู่
55555

ช่วยทำให้รู้ว่า Mail Server เรายังทำงานได้ปกติอยู่ Service ยังไม่ down

ผมคงไม่พูดถึงเรื่องทางความรู้สึกคนนะ แต่บอกตรงๆมันทำให้สิ้นเปลื้องทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์ครับ ทำให้ traffic รวมๆกันทั้งโลกมันสูญเสียไปเยอะ
ก็คงจะเหมือนๆภาวะโลกร้อนครับ

หากไม่ช่วยทำให้โลกนี้เป็น green ก็น่าจะไม่สร้างมลพิษใดๆให้เกิดขึ้นมา หากไม่ช่วยกันใช้ทรัพยากรให้อย่างคุ้มค่า สักวันหนึ่งมันก็ไม่พอใช้ และก็แยงชิงกันไปให้มันแรงขึ้นเร็วขึ้นโดยสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์อาจจะถึง 50%

ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแค่ประเทศเราประเทศเดียว ก็ใช้ traffic ร่วมกันทั่วโลก โลกก็มีอยู่แค่ใบนี้ใบเดียว…ไม่ถนอมๆกันเลย