ลบ Spam Mail ที่เก่ากว่า x วันสำหรับ DA+Dovecot

เป็น shell script ที่ใส่ใน cron เพื่อลบ spam เมล์ที่เก่ากว่า x วันออกโดยอัตโนมัติ
เนื่องจากโดยปกติแล้ว user มักไม่ค่อยได้เข้าไปเช็คเมล์ที่อยู่ใน spam ซักเท่าไหร่
ใช้กับระบบ MailDir บน DA เท่านั้น (DA+Dovecot)

http://www.directadmin.com/forum/showthread.php?s=&threadid=15540