โดเมนลูกค้าติด spam cop ทำไงดี?

โดเมนลูกค้าติด SPAM COP ทำไงดี ?

ปกติโดเมนนั้นจะส่งเมล์ครั้งละประมาณ 300 ฉบับหาลูกค้าของเขาโดยลูกค้ามีตัวตนจริงๆ ไมได้ส่งมั่ว …ตอนนี้เกิดปัญหาว่าไม่สามารถส่งเมล์หาลูกค้าได้ และไปเซ็คดูที่ spam cop ปรากฏว่ามีใน list อยากทราบว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรดีครับ

ขอบคุณครับ
http://www.thaiprohosting.com

http://www.spamcop.net/reported.shtml

If there are no reports of ongoing objectionable email from this system it will be delisted automatically in approximately 24 hours.

ถ้าไม่มีคนแจ้งระบบก็จะลบออกจาก list อัตโนมัติไม่เกิน 24 ซม.

ขอบคุณครับ

ว่าแต่ผมยังหาลิ๊งส่งไม่เจอเลย

http://www.spamcop.net/w3m?action=checkblock&ip=ไอพีที่โดนบล๊อก