ถามเรื่อง spam box filter

เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้บ้างไหม เมื่อspam box นั้นจู่ๆ ก็รับเมล์จากข้างนอกไม่ได้ รวมทั้งภายในโดเมนเดียวกันโดยฟ้องว่า

Rejected: Rcpt verification (Address unknown)

ทั้งๆที่ อีเมล์นั้นก็มีอยู่จริง โดยส่งจาก gmail