สอบถามปัญหา smtp error (-1) connection to server failed. ใน roundcube 1.51

อาการต่อมาจากเซฟเวอร์ที่แล้วที่ ./build update ไม่ได้ครับตอนนี้มีปัญหาที่เรื่องการส่งเมล์ครับ

ส่งเมล์ออกไม่ได้ และรับเมล์ไม่ได้ครับ ลองปิดไฟวอลแล้วครับ ก็ไม่หาย เป็นหลังจากอัพเดท roundcube 1.50 เป็น 1.51 ครับ ลองรีกลับไปเป็นเวอร์ชั่น 1.50 แล้วก็ยังอาการเดิมครับ

แก้ได้รึยังครับ …