ขออนุญาตปรึกษา เรื่อง SMTP connect() failed ครับ

ผมใช้ script PhpMailer + gmail ทดสอบแล้ว debug แจ้งว่า

SMTP ERROR: Failed to connect to server: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No address associated with hostname (0)

SMTP connect() failed.
Mailer Error: SMTP connect() failed.

ทั้งที่เปิด port แล้ว แก้ extention ssl แล้วก็ยังใช้งานไม่ได้ครับ ไม่ทราบว่าผมต้องดูส่วนไหน หรือทำยังไงต่อดีครับ

ดูตาม error คือ get IP ไม่ได้ครับ เครื่อง resolve DNS ได้ปกติไหมครับ