Smf ติดไวรัสครับ

ClamScan บน Server ก็ไม่เจอ
นั่งไล่ Edit ทีละไฟล์ ก็ไม่มีอะไรผิดปกติ

URL : http://www.fmc-chopper.com/webboard/

File name : http://www.fmc-chopper.com/webboard/{gzip}
Malware name : HTML:Illiframe-C [Trj]

ใครเคยเจอบ้างครับ

เอา fizscript ไป scan ดูครับ :santa:

ต้องเอา code มาดูครับ
หรือบางที มันอาจจะไม่มี แล้ว มันอยู่ใน list ของโปรแกรม scan virus ก็ได้ครับ

เอา fizscript ไป scan ดูครับ << ลองเมื่อกี้หาไม่เจอครับ

แต่แก้ไขได้แล้ว โดยการ Backup Setting.php และ Setting_bak.php ไว้ครับ

จากนั้นอัพโหลดไฟล์ใหม่ขึ้นไปทับ แล้ว เอาไฟล์ที่ Backup ไว้อัพขึ้นไปอีกทีครับ

ใช้งานได้แล้วครับ