ตั้งรับเซิฟเวอร์มือสองที่ Slot ใส่ HDD เยอะๆ

ใครปล่อย rep ไว้ด้านล่างเลยนะครับ จะเอามาทำแนส สเปคไม่ต้องแรงมาก

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.