SLD domain.th ปีละหมื่น

ทีเอชนิค เปิดรับจดโดเมน ".th” แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลาง

มูลนิธิทีเอชนิค (THNIC Foundation) ประกาศเปิดรับจดชื่อโดเมนหรือชื่อเว็บไซต์".th” ในระดับที่2 แบบไม่มีหมวดหมู่ co.th คั่นกลางสำหรับปี 2560 เพื่อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต เปิด รับสมัครระหว่าง วันที่ 25 เม.ย. - 5 มิ.ย. นี้เท่านั้น

นางสาวศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์ ผู้จัดการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย กล่าวถึงการเปิด รับจด SLD.th ในครั้งนี้ว่า “จากความต้องการขอจดชื่อโดเมน “.th” แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลางในรอบที่ผ่านมา ซึ่งมูลนิธิฯ ได้เปิดเป็นรอบพิเศษช่วงสั้น ๆ นับตั้งแต่ปี2557 เป็นต้นมา ผู้สนใจส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประกอบ การและเจ้าของแบรนด์ที่ให้มูลค่ากับชื่อโดเมนที่เป็นแบรนด์ของตนอย่างมาก เพื่อใช้โปรโมทตัวตนบนโลก ออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ของตนเองทั้งแบรนด์ไทยและต่างชาติ ประกอบกับขณะนี้มูลนิธิฯ กำลังเน้นด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตไทย ซึ่งมีโครงการภายใต้มูลนิธิฯ ที่ดำเนินการอยู่ และ ต้องการเงินสนับสนุนเพิ่มเติม ดังนั้น การเปิดในรอบนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อระดมทุนสนับสนุนให้แก่โครงการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอินเทอร์เน็ตเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นหลัก

สำหรับการเปิด SLD.th ในครั้งนี้ มูลนิธิฯ มอบหมายให้ บริษัท ที.เอช.นิค. จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ เปิดรับจด SLD.th โดยครั้งนี้จะเป็นแบบเฉพาะกิจสำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยชื่อนิติบุคคลทางธุรกิจ ชื่อรัฐวิสาหกิจ ชื่อเครื่องหมายการค้า และ ชื่อการจัดงาน หรือ โครงการขนาดใหญ่ขององค์กรเอกชนหรือ หน่วยงานภาครัฐเท่านั้น สำหรับหน่วยงานที่ต้องการให้ชื่อเว็บไซต์สั้น กระชับและจดจำได้ง่าย สามารถยื่นขอ จดได้ภายในวันที่แจ้ง"

ผู้สนใจสามารถส่งคำขอสมัครจดชื่อโดเมนพร้อมค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 1 หมื่นบาท ต่อ 1 ชื่อ โดเมน ได้ที่บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ระหว่างวันที่ 25 เม.ย. - 5 มิ.ย. 2560 ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติสามารถ บริจาคเงินเพื่อจดโดเมนจำนวน 1 ล้านบาทต่อชื่อ สำหรับตลอดอายุการใช้งาน หรือ บริจาคเงินจำนวน 1 แสน บาทต่อชื่อต่อปี ให้แก่มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ได้โดยตรง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thnic.co.th/sld หรือ ติดต่อที่ โทร: 02-105-4007 หรือ อีเมล: sld@thnic.co.th

1 Like

ค่าใบสมัคร 1 หมื่น
ค่าจดปีละ 1 แสน หรือจ่าย 1 ล้านบาทตลอดอายุ
เสี่ยคนไหนสนใจสักชื่อมั้ยครับ

อื้อหือออ

จดพวกชื่อสั้นๆ 2-3 ตัวอักษรละมาขายต่ออีกที น่าจะ work
มีเสี่ยคนไหนสนใจทำมะเนี่ย 555+

ปล เห็นว่า mall.th มีคนจดละ เอามาขายต่อจริงๆด้วย

สู้ราคาไม่ไหวแฮะ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.