สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมมือกับ SIPA สัมมนาเรื่อง “อนาคต Web Developer ไทย 2006”

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมมือกับ SIPA
สัมมนาเรื่อง “อนาคต Web Developer ไทย 2006”

ปัญหาที่นักพัฒนาเว็บไซต์ชาวไทย โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งจะเริ่มต้นทำงาน มักจะประสพในปัจจุบัน คือยังขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงธุรกิจ อันเป็นสาเหตุให้เกิดความยากลำบากในการประกอบวิชาชีพ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยในฐานะหน่วยงานกลางซึ่งจัดตั้งขึ้น โดยมีความมุ่งหวังเพื่อเสริมสร้าง และยกระดับวิชาชีพด้านพัฒนาเว็บ ร่วมกับ SIPA จัดสัมมนาเรื่อง “อนาคต Web developer ไทย ๒๐๐๖”

โอยมีงานก่อนสอบอีกแล้ว แง่วอดไป อ่าๆ น่าไปดี

:blink:ตรงกะวันสอบเด๊ะ