Show Posts ไม่มีชื่อกระทู้

เดิมเคยคลิก Show Posts ของ User แล้วจะแสดงเป็น รายละเอียดว่า กระทู้ นั้นชื่ออะไร อยู่ในหมวดไหน ห้องไหน ตอนนี้แสดงแค่ หมวดกับห้องครับ หัวกระทู้ หายไป ทำให้ไม่สามารถคลิกไปที่ กระทู้ นั้นๆได้ครับ

รับทราบครับ

สาเหตุเพราะชื่อห้องบางห้องยาวจนทำให้ชื่อกระทู้ล้นหายไปเลย

แม่นแล้ว
ผมใช้วืธีคลิก reply แทน

ตอนนี้ผมก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันครับ