SHOUTcast Server รองรับภาษาไทย

ท่านไดมีSHOUTcast Server รองรับแสดงรายชื่อเพลงภาษาไทยมั้ยคับขอความกรุณาด้วยคับ
ขอบคุณคับ