ถามเรื่อง Shoutcast กับ Backupfile

ผมใช้ Centos 5 อยู่ครับ
สมมุติว่า ผมอับไฟล์ไว้ที่ /var/www/bkk1/nodj32.mp3

ผมต้องไปเซตค่าใน sc_serv.conf ว่ายังไงบ้างครับ

ผมเซตไ้ว้ว่้า BackupFile=/var/www/bkk1/nodj%d.mp3

แล้วเวลารันมัน error ครับ

ตามนี้ครับ

จะทำไงให้มันรันเองครับ

ขอเดาน่ะครับ ไม่ได้ใช้ shoutcast มาหลายปีแล้ว

ควรจะอยู่แค่ parent path เดียวกับที่เก็บไฟล์พวก index.php ไว้ครับ

BackupFile=/bkk1/nodj32.mp3 อะไรทำนองนี้ครับ

โดยมุมมองส่วนตัวผมมองว่าการทำ Radio Online นั้น ตัว shoutcast มีลูกเล่นน้อยกว่า IceCast น่ะครับ โดยเฉพาะ IceCast Dev branch