หา shell mode ที่ป้อนคำสั่ง ของ DA ไม่เจอคับ

คือผมเช่า vps ที่หนึ่งมาแล้ว หลังจากติดตั้ง ก็ไม่รู้ว่า คำสั่ง shell นี่มันอยู่ตรงไหน

หาไม่เจอครับ ปุ่ม shell มันอยู่ในโหมดไหน

ไม่ทราบว่ามันเป็น plugin ที่ต้องใส่เพิ่มเข้าไป

หลังจากติดตั้ง Directadmin หรือเปล่าครับ

ขอบคุณมากนะครับ

หมายถึงเข้า shell หรอ

ถ้าใช่โหลด โปรแกรม putty ครับ

ขอบคุณมากนะครับ