กรุแตก...Sever IBM ราคาถูก X336 ,X235 ,x3550


#1

ติดต่อตั้ม 081 543 0914 มารับได้ด้วยตัวเองที่ตลาดทิพย์เกษร เข้าได้ 2 ทาง คือ ม หัวเฉียว กับ ลาดกระบัง 54

IBM X3550 มี 1 ตัว

x5450 1
Ram 4 g
hdd 146
4 hdd 2.5
power 2 Re

X336 มี 3 ตัว ราคา 2,500 บาท

Xeon 3.2 GHZ * 1
Ram 4 GB DDR II
HDD 74 GB
Power 2 ReX235 มี 3 ตัว ราคา 1,500 บาท
Xeon 2.4 GHZ
Ram 1 GB
HDD 34 GB*2
Power 2 Re


#2

ดันหน่อย


#3

ดันทีครับ


#4

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.