ขาย Sever Dell Power edge 860

ขาย Sever Dell Power edge 860
เครื่องยังใช้งานได้ปกติครับ

ราคา 2,800 บาท

ติดต่อ ต้น 082-7744800
Line id : itonnamza

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.