ต้องการจ้าง Setup AWS Arora หรือ DB Cluster

ต้องการจ้าง Setup AWS Arora หรือ DB Cluster อื่น ๆ ครับ
พร้อมสอนวิธีการ Setup (ทีมมี skill ด้าน Linux อยู่แล้ว)

ติดต่อ Line : bigz55
ขอบคุณครับ

หมายถึงจะเอามาติดตั้งเองเหรอครับ ถ้าใช่ aurora เอามาติดตั้งที่ server ตัวเองไม่ได้นะครับ เค้ามีไว้ใช้บน aws อย่างเดียว

ถ้าจะติดตั้งที่ server ตัวเองน่าจะต้องเป็น mariadb galera cluster ครับ

http://galeracluster.com/documentation-webpages/

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.