ผมเขียนสคริป ออโต้รีสตาท Service ผิดตรงไหนช่วยหน่อยครับ

#!/bin/sh

ps auxw | grep jhprimeminer | grep -v grep > /dev/null

if [ $? != 0 ]
then
rm -rf /var/run/screen/S-root/* && screen /root/jhPrimeminer-Aero/start_jhprimeminer
fi

คือผมสั่งรันไว้ใน Screen ถ้ามันดับอยากให้มันรีสตาทแล้วปิด Screen ทิ้งผิดตรงไหนอะป่าวครับ