service mysqld start แล้วมัน FAILED อาการแบบนี้เป็นเพราะอะไรเหรอครับ

ก่อนหน้านี้ httpd พุ่งสูง 100% เลยแจ้งรีสตาร์ด

top - 22:38:33 up

แก้ได้แล้วครับ Harddisk เต็มครับ แป่ว

ขอบคุณคุณไอซ์ช่วยชี้แนะครับ