การฟ้องร้องผู้ที่ไม่ประสงค์ดีต่อ Serverver

การแข่งขันสูง แน่นอน มันต้องมีพวกจ้องทำลาย เพราะขัดผลประโยชน์กัน อยากให้มีคดีตัวอย่างจับตัวพวก ทำลายระบบผู้อื่น ซึ่งทำธุรกิจ hosting เหมือนกัน ให้มันติดคุก ถามว่าควรหรือไม่ เมตตามันดีหรือเปล่า มีเยอะมากช่วงนี้ <_<

ใครรังแกเรา จะไปเก็บเขาไว้เป็นปู่เหรอครับ