มี server จะขายเหมาครับ สนใจติดต่อได้ครับ

Call : 0637948697
Call: 0917194896
มี Server เสนอครับผม
HP DL 180G6
Serial no.
SGH243ECW8
SGH243ELVE
SGH243ELWC

DL320P G8
Serial no. SGH307NVMA

DL360P G8
Serial no. SGH423JB5S

DL350P G8
Serial no. SGH4422J658

Dell power edgc r220
Serial no. H9ZY132
IBM X3650 M4
Strorage TS3100

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.