หา server supermicro

หา server 1u hotswap (เคสเปล่าก็ได้)
แบรน supermicro