Server ที่ใส่ Rack ได้และขนาดเล็กกว่า 1U มีไหมครับ

สงสัยนะครับ ว่ามันมีใช้งานไหม

ถ้าหมายถึงว่า 1u ใส่ได้สองเครื่องเนี่ย เห็นมีหลายท่านให้บริการอยู่นะ เรียกครึ่ง u แต่…ความกว้างก็เท่ากับ เครื่อง u ละครับ แค่สั้นกว่า ใส่เข้าไปด้านหน้า และด้านหลังตู้ เลยได้สองเครื่องต่อ 1u

ตัวระบายความร้อนของ atom chipset ก็สูงเกือบ u แล้วครับ

asus eee box ก็บางกว่า 1u ครับ

:slight_smile: