Server R210 II ของเดิมมี 2gb*2 ถ้าเพิ่ม Ram 8Gb แถวเดียวเข้าไปได้ไหม

Server R210 II ของเดิมมี 2gb*2
ถ้าเพิ่ม Ram 8Gb เข้าไปอีกแถวเดียวเข้าไปได้ไหม
แบบต้องการรวมเป็น 12Gb นะครับ
ใช้ OS centos directadmin
ขอบคุณครับ

เพิ่มได้นะครับ แต่แนะนำเพิ่ม RAM Bus เท่าๆกัน

ได้ครับ